Vorming en opleiding

Quatre mains - Foto Juan Munoz Many-Times
Foto: Juan Munoz - Many-Times

Vanuit onze specifieke deskundigheid en ervaring kunnen wij voor uw organisatie of dienst een programma op maat uitwerken.

Deze programma’s kunnen zowel inhoudsgericht en taakgericht opgebouwd zijn dan eerder procesmatig en relatiegericht

Mogelijke thema’ s van inhoudsgerichte, taakgerichte programma's:

  • Zorgdragende organisatie (zelfzorg en zorg voor de ander)
  • Leiding geven
  • Gebruik maken van creativiteit en beeldende taal in de hulpverlening

Aanbod van procesgerichte, relatiegerichte programma's:

  • Reflecteren op en verbeteren van de onderlinge samenwerking
  • Omgaan met weerstand en spanningen binnen het team
  • Creëren van een groeibevorderende omgeving
  • Werken met groepsdynamische processen

Wij zijn erkende supervisoren

Luc Declercq is lid van beroepsverenigingen van gestalttherapeuten ( NVAGT en EAGT)
Greet Splingaer is lid van beroepsverenigingen voor de beroepsvereniging van systeemtherapeuten ( BVRGS en BVOS).