Supervisie en coaching

Quatre mains - Foto Juan Munoz Two figures for Middelheim
Foto: Juan Munoz - Two figures for Middelheim

Wij bieden

- individuele supervisie en groepssupervisie in kleine groepen (4 à 5 personen)

- individuele coaching a.h.v. werkgerelateerde vragen

De supervisie start vanuit werkgerelateerde vragen.
Samen met de supervisant zoeken we welk perspectief helpend kan zijn om verheldering en ondersteuning te bieden:

  • een meer theoretisch –praktisch insteek
  • focus op de therapeutische relatie
  • persoonsgerichte exploraties
  • focus op de eigen werkcontext

Individuele coaching a.h.v. werkgerelateerde vragen

Bij coaching proberen we mensen te begeleiden eigen en nieuwe antwoorden te formuleren op meer concrete moeilijkheden die zich in de werksituatie voordoen. We ondersteunen vooral de kwaliteiten en zoeken mogelijkheden om efficiënter de problemen aan te kunnen.

Wij zijn erkende supervisoren

Luc Declercq is lid van beroepsverenigingen van gestalttherapeuten ( NVAGT en EAGT)
Greet Splingaer is lid van beroepsverenigingen voor de beroepsvereniging van systeemtherapeuten ( BVRGS en BVOS).