Psychotherapie

Quatre mains - Foto Juan Munoz The Wasteland
Foto: Juan Munoz - The Wasteland

“Aandachtig op weg gaan met mensen zodat ze nieuwe betekenissen kunnen ontdekken en eigen antwoorden kunnen formuleren op de huidige, soms moeilijke situatie”

U kan bij ons terecht voor individuele therapie en relatietherapie.
In onze praktijk in Beringen behandelen wij voornamelijk volwassenen en jongvolwassenen vanaf 18 jaar met allerlei levens-, relatie- en gezinsvragen.

Voor therapie en begeleiding van kinderen en jongeren verwijzen we graag naar het aanbod van Rapunzel.

Met welke vragen kan u bij ons terecht:
  • Levens- en zingevingsvragen
  • Emotionele moeilijkheden: onzekerheid, angst, depressie,...
  • Stressklachten, burn-out, spanningsklachten...
  • Relationele problemen, relatiecrisis, seksualiteit...
  • Identiteitsvragen, gebrek aan zelfvertrouwen, assertiviteitsproblemen,
  • Trauma en traumaverwerking
  • Verlies en rouwverwerking
  • Moeilijkheden rond scheiding en nieuw samengestelde gezinnen,...

Hoe verloopt een therapie?

We plannen één of meerdere kennismakingsgesprekken om samen uw vraag en verwachtingen in kaart te brengen.
Bij relationele moeilijkheden zullen wij u uitnodigen om samen met uw partner of andere betrokken partijen naar de therapie te komen.

We zoeken samen of we tot een goede afstemming kunnen komen.
Daarna maken we heldere afspraken over het verdere verloop van de therapie.
Indien we inschatten u niet de geschikte hulp te kunnen bieden zoeken we samen met u naar een gepaste doorverwijzing.